Llysiau Ffres ar Heol Llandudoch

Rydym yn cynhyrchu amrediad o gnydau tymhorol ac rydym yn awyddus i hybu cynnyrch a dulliau coginio Gorllewin Cymru. Mae ein cnydau yn cynnwys Llysiau Gwyrdd y Gwanwyn, Pak Choi, Sbigoglys, Brocoli, Dail Salad, Ffa, Bresych, Ffenigl, Corbwmpenni, Letys, Gwrdiau, Ciwcymbr a Pherlysiau, yn ogystal â chnydau gwraidd a ffrwythau gan dyfwyr rhanbarthol eraill. Mae gwerthu’n uniongyrchol i’r cyhoedd yn golygu ein bod yn gallu cynnig prisiau cystadleuol iawn, yn ogystal â’r cnydau mwyaf ffres a blasuscourgettes on trolley.

Rydym yn gweld Glebelands fel rhan o ddarpariaeth bwyd o ansawdd yn yr ardal, yn groes i’r cyhoeddiad diweddar bod Tesco yn ehangu a Sainsbury yn cyrraedd. Dim ond ychydig iawn o fwydydd rhanbarthol y mae’r ddau gwmni yn eu darparu ac maent yn parhau i brynu a phrosesu bron y cyfan o’u llysiau y tu hwnt i Gymru. Mae nifer o fentrau o gwmpas Ceredigion fel 4CG (Cymdeithas Cynnal a Chefnogi Cefn Gwlad), Marchnad Ffermwyr Llandudoch, y stondinau llysiau ym Mlaenffos a’r Ferwig a Phlanhigfa Trem oll yn gyfle i gadw arian yn yr economi leol er budd pawb.

Mae cynnydd parhaus ym mhrisiau tanwydd yn golygu bod cnydau fel Ffa Gwyrdd o Kenya a Letys Iceburg o Sbaen yn dod yn llai cynaliadwy ac yn llai cost effeithiol. Mae ystod eang yn yr hinsawdd yng Ngorllewin Cymru ac mae yma fwy o botensial nag yn y rhan fwyaf o ranbarthau i gynyddu cynhyrchu.

Rydym yn cynhyrchu yn ôl safonau Cymdeithas y Pridd a’n nod yw gadael y pridd yn ddyfnach ac yn gyfoethocach na chyn i ni gyrraedd, mesur da o unrhyw system gynhyrchu. Caiff ein pridd ei fwydo gan yr haul a gwastraff wedi’i gompostio, trwy gyfrwng planhigion sydd yn cynhyrchu nitrogen fel Meillion a Ffacbys. Gall pridd sydd wedi’i reoli’n organig ac sydd yn fiolegol weithredol fod yn fwy o ased cenedlaethol na “pharciau” manwerthu".

Oriau Agor:

Iau 10am - 5.30pm
Gwener 10am - 5.30pm
Sadwrn 10am - 5.30pm
Sul 11am - 3pm

Heol Llandudoch SA43 3BA, rhwng Llandudoch ac Aberteifi